Audity kampaní

Máte report vašich kampaní, no neviete či sú výsledky dobré alebo zlé? Po nejakom čase si každý marketér nájde svoju bublinu návykov, pričom pohľad a audit iného marketéra mu vie priniesť plno nových nápadov a myšlienok. Aj v mediálnych a digitálnych agentúrach je bežným javom, že klienti po čase rotujú v rámci digitálneho tímu. Prípadne sa mení časť tímu, aby sa neustále prichádzalo s novými riešeniami. 

Tento audit nie je auditom čo robí váš PPC človek zle, ale pohľad na to, čo môže vyskúšať robiť lepšie. My neobviňujeme, ale inšpirujeme, motivujeme a posúvame.

  1. Audit kampaní je proces dôkladného skúmania a hodnotenia existujúcich marketingových kampaní s cieľom identifikovať silné stránky, slabé stránky a príležitosti na zlepšenie.
  2. Audit kampaní zahŕňa analýzu účinnosti a výkonu kampaní v rôznych kanáloch a médiách, vrátane online reklamy, sociálnych médií, e-mailového marketingu a ďalších.
  3. Cieľom auditu kampaní je zhromaždiť relevantné dáta, vyhodnotiť dosiahnuté výsledky a poskytnúť odporúčania na optimalizáciu kampaní a zlepšenie ich efektivity.
  4. Počas auditu kampaní sa skúma kvalita a relevancia cieľovej skupiny, správnosť a súlad s marketingovými stratégiami, správnosť a úplnosť dát a meraní výkonu kampaní.
  5. Audit kampaní môže identifikovať možnosti zlepšenia zamerania reklamných správ, optimalizáciu nastavení kampaní, lepšie využitie rozpočtu, zlepšenie konverzných pomerov a zvýšenie celkového ROI.
  6. Základnou súčasťou auditu kampaní je analyzovať relevantné metriky a ukazovatele, ako sú kliknutia, zobrazenia, konverzie, náklady na akvizíciu zákazníkov a ďalšie, a porovnať ich s cieľmi a očakávaniami.
  7. V rámci auditu kampaní sa tiež analyzujú cieľové stránky, ich prístupnosť, použiteľnosť a optimalizácia pre konverzie, aby sa zabezpečila optimálna skúsenosť pre návštevníkov.
  8. Audit kampaní zahŕňa aj preskúmanie nastavení a používania analytických nástrojov, ako je Google Analytics, na sledovanie výkonu kampaní a zhromažďovanie dát.
  9. Výsledkom auditu kampaní sú konkrétne odporúčania a akčné plány na zlepšenie kampaní, vrátane návrhov na optimalizáciu cieľovej skupiny, kreatívnych prvkov, médií a nastavení kampaní.
  10. Pravidelný audit kampaní je kľúčovým procesom pre zabezpečenie efektívnosti a úspechu marketingových aktivít, a pomáha identifikovať príležitosti na zlepšenie a dosiahnutie lepších výsledkov.
11 položiek celkom
Engerio odporúčací box
30 €

Získajte kontrolu nad počtom kliknutí prostredníctvom nezávislých meraní cez svetové technológie, ako sú Google, Gemius, Doubleverify a ďalšie. S nezávislým meraním môžete...

338
gemius cmyk 01 1024x724
od 100 €

Meranie kampaní môže byť komplikovaný proces, pri ktorom rôzne systémy často vykazujú rozdielne výsledky. Skúsenosti ukazujú, že dokonca aj základné metriky, ako sú zobrazenia...

95/DO
keyword analyse
od 290 €

Analýza kľúčových slov je efektívnym nástrojom pre optimalizáciu každej online marketingovej stratégie. Pomocou pokročilých analytických techník a špičkových nástrojov...

203/5
google ads icon
300 €

Jednorazová optimalizácia kampane je služba, ktorá vám pomôže zlepšiť výkon vašich reklamných kampaní. Naši odborníci zanalyzujú vaše kampane a identifikujú oblasti, v ktorých...

53
Tabuľka č.1 – brand Lukáš Bednár
350 €

Gemius analýza je inovatívny produkt, ktorý klientom poskytuje prístup k dátam slovenských médií na základe ich individuálnych potrieb. Táto služba je založená na komplexnej...

182
Tabuľka č.2 – brand Lukáš Bednár
490 €

Gemius analýza je inovatívny produkt, ktorý klientom poskytuje prístup k dátam slovenských médií na základe ich individuálnych potrieb. Táto služba je založená na komplexnej...

622
google icon
500 €

Jednorazový setup kampane je služba, ktorá vám pomôže vytvoriť a spustiť reklamnú kampaň. Naši odborníci vám pomôžu vybrať správny typ kampane, nastaviť rozpočet a vytvoriť...

50
portrait man face scann
500 €

Maximalizujte svoj reklamný potenciál a dosiahnite úspech. Kontrola reklám nie je len otázkou kontroly kvality, ale predstavuje aj komplexný proces hodnotenia, analýzy a...

351
neuromarketing 4
750 €

Porovnávací test ponúka dôležité informácie o strategickom umiestnení značky. Umožňuje porovnať výkonnosť s priamym konkurentom, odhaliť kritické oblasti vo vašej...

352
google ads icon
799 €

Audit PPC kampaní vám poskytne prehľad o aktuálnom stave vašich kampaní, identifikuje možnosti na zlepšenie a ponúkne riešenia na dosiahnutie ešte lepších výsledkov. Nejde o...

61
facial recognition collage concept
1 250 €

Kompletný výskum je najlepšou voľbou pre získanie úplného obrazu o riadení budúcich kampaní. Pomáha zistiť kľúčové správy prijaté publikom a porovnáva reklamy s konkurenciou vo...

353Mohlo by vás zaujímať:

115 spokojných klientov
115 spokojných klientov
16 rokov skúseností
16 rokov skúseností
Darček zdarma
17 Google certifikátov