Informácie o bezpečnosti

Digiskilly.sk používajú najmodernejšie poznatky a bezpečnostné technológie pri ochrane informačných aktív klientov pred neoprávneným prístupom alebo manipuláciou. Je však potrebné zdôrazniť, že najdôležitejšou časťou reťazca v oblasti zabezpečenia v digitálnom prostredí je sám užívateľ. Je bezpodmienečne nutné, aby klient dodržiaval základné bezpečnostné zásady pri využívaní digitálnych služieb a nezverejňoval svoje prístupové údaje iným ľuďom.

Pri neštandardnom správaní sa odporúčame konzultovať túto situáciu s bezpečnostným IT špecialistom na digitálne riešenia. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo podozrenia na bezpečnostný problém vás prosíme, aby ste nás informovali e-mailom na adrese: info@digiskilly.sk