DigiKoučing: Cesta k osobnému a profesionálnemu rastu

Každý z nás má túžbu rásť a rozvíjať sa. Bez ohľadu na to, či ste jednotlivec s ambíciami posúvať svoju kariéru na ďalšiu úroveň, alebo firma, ktorá chce povzniesť svojich zamestnancov na vyšší level, DigiKoučing je tu, aby vám vaše ciele pomohol dosiahnuť.

V dynamickom, neustále sa meniacom modernom svete, je kľúčové mať po svojom boku odborníka, ktorý je schopný poskytnúť vedenie a zabezpečiť potrebnú podporu. Platí to pre rôzne oblasti života a profesijného pôsobenia, marketérov a podnikateľov nevynímajúc. DigiKoučing je služba, ktorá vám umožňuje rásť a rozvíjať sa vo vašom vlastnom tempe prostredníctvom mentorského programu. Bez ohľadu na to, či ste jednotlivec alebo firma, DigiKoučing sa prispôsobí vašim individuálnym potrebám.

Kto vás bude viesť v rámci DigiKoučingu?

Mentorom v rámci programu DigiKoučingu je Lukáš Bednár. Vzdelanie v oblasti marketingu, manažmentu a biznisu získal na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, na Digitálnej univerzite a na University of Pennsylvania v USA. Je držiteľom desiatok certifikátov od spoločnosti Google so zameraním na využívanie marketingových nástrojov v online prostredí. Počas svojej profesionálnej kariéry pôsobil najmä v súkromnom sektore, kde sa venoval digitálnym stratégiám, budovaniu značiek, analýzam či sociálnym sieťam. Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave prednáša a vyučuje predmet online marketing. Je členom Slovenského Červeného kríža a v oblasti digitálneho marketingu podáva pomocnú ruku aj neziskovým organizáciám. Pôsobí aj ako člen Správnej rady Združenia pre internetovú reklamu na Slovensku.

Lukáš je nielen skúseným odborníkom v oblasti marketingu, ale je tiež certifikovaným koučom so záujmom o osobný rozvoj a mentorstvo. Jeho vedomosti, skúsenosti a vášeň pre marketing, biznis a osobný rozvoj vám poskytnú hodnotné vedenie a podporu na vašej ceste k úspechu.


Lukáš Bednár, MBA, MSc. (Zdroj: Archív Lukáš Bednár)

Ako funguje služba DigiKoučing?

DigiKoučing je flexibilná služba, ktorá sa prispôsobí vašim individuálnym potrebám a cieľom. S mentorom sa dohodnete na harmonograme a obsahu mentoringu, čím zabezpečíte, že sa budete venovať presne tým aspektom, ktoré sú pre vás najdôležitejšie. Mentor vás bude podporovať, motivovať a pomôže vám objaviť nové perspektívy a riešenia pre vaše osobné alebo profesionálne výzvy.

DigiKoučing je vhodný pre každého, kto túži po raste a rozvoji. Či už ste jednotlivec s cieľom dosiahnuť osobné úspechy, alebo firma, ktorá chce investovať do rozvoja svojich zamestnancov.Mohlo by vás zaujímať:

 

Zaujímavé produkty z DigiSkilly.sk: