Neziskovky, získajte až 10-tisíc dolárov mesačne na reklamu vo Vyhľadávaní Google

Cieľom Google Ad Grants programu je poskytnúť neziskovým organizáciám nástroje na zvýšenie povedomia o ich misii, zvýšenie počtu návštevníkov na webových stránkach a zvýšenie počtu konverzií. Čo by mala nezisková organizácia splniť, aby mohla program efektívne využiť?

Ako funguje Google Ad Grants?

Organizácie, ktoré sa chcú prihlásiť do programu Google Ad Grants, musia spĺňať niekoľko požiadaviek. Minimálne musia pôsobiť v neziskovom sektore v krajine, kde o grant žiadajú a musia mať aktívnu webovú stránku. Po registrácii a schválení do programu má organizácia možnosť využiť mesačný reklamný kredit vo výške až do 10-tisíc dolárov na reklamné kampane vo Vyhľadávaní Google na platforme Google Ads.

Celý webinár o Google Ad Grants si môžete pozrieť vo videu vyššie. 

Ako efektívne využiť Google Ad Grants?

1. Nastaviť si jasné ciele

Nezisková organizácia by mala mať jasne stanovené ciele a očakávania, ktoré chce dosiahnuť v rámci programu Google Ad Grants. Ciele by mali byť SMART:

S - Specific - špecifické a konkrétne,

M - Measurable - merateľné,

A - Achievable - dosiahnuteľné,

R - Realistic - realistické,

T - Time Specific - časovo ohraničené.

Ciele neziskovej organizácie by mali súvisieť s jej misiou. Metódy dosiahnutia týchto cieľov v rámci marketingových kampaní sa nelíšia od komerčných prístupov. Dôležité je nielen prvotné nastavenie online reklamy, ale aj jej neustále vylepšovanie, známe ako optimalizovanie.

„Samozrejme je dôležité, aby si organizácia uvedomila, že reklamu na Google Ads je nevyhnutné optimalizovať na rovnakej úrovni ako v komerčnej kampani, aby dosiahla čo najlepšie výsledky," hovorí Google certifikovaný tréner Lukáš Bednár.

2. Vytvoriť si kvalitné kampane

Vytvorenie kvalitných kampaní na platforme Google Ads je kľúčom k efektívnemu využívaniu programu Google Ad Grants. Kampane by mali byť špecifické, relevantné k oblasti pôsobenia a zamerané na cieľovú skupinu. Podstatné je, aby organizácia nastavila reklamu vo vyhľadávaní Google na relevantné a vysoko kvalitné kľúčové slová, ktoré podporujú jej misiu a ciele.

„Je dôležité, aby organizácia vytvorila kvalitné kampane hneď na začiatku, ktoré sú relevantné pre ich misiu a ciele. Kľúčové slová by mali byť vytvorené na základe relevantných dát a mali by byť prispôsobené na mieru cieľovej skupine," vysvetľuje Lukáš Bednár.

No alt text provided for this image
Foto 1: Školenie Google Ad Grants s nadpriemernou účasťou.

 

3. Pravidelne sledujte a optimalizujte výsledky

Sledovanie výkonu kampaní na platforme Google Ads je kľúčom k efektívnemu využívaniu programu Google Ad Grants. Organizácia by mala pravidelne sledovať výkonnosť svojich kampaní a optimalizovať ich na základe výsledkov.

Je potrebné, aby organizácia pravidelne sledovala výkonnosť svojich kampaní a optimalizovala ich na základe výsledkov. Sledovanie výkonu kampaní umožňuje organizácii identifikovať slabé miesta a prispôsobiť svoju stratégiu na základe získaných poznatkov. 

4. Práca s cieľovou webstránkou

Vytvorenie relevantného obsahu na webovej stránke organizácie je dôležité pre efektívne využívanie programu. Organizácia by mala na svojej webovej stránke poskytovať jasný a relevantný obsah, ktorý sa týka ich misie a cieľov. „Relevantný obsah pritiahne cieľovú skupinu a zvýši počet konverzií," dopĺňa Google Certifikovaný Tréner.

 

No alt text provided for this image
Foto 2: Je príjemné prečítať si pozitívny feedback na webinár.

 

5. Využite ďalšie nástroje od spoločnosti Google

Okrem programu Google Ad Grants existuje veľa ďalších nástrojov, ktoré môžu neziskové organizácie využiť k dosahovaniu ich cieľov. Ide napríklad o Google Analytics, Google Trends, Google Tag Manager, Google Workspace, Google Maps a iné. Zároveň tieto nástroje poskytujú organizácii možnosť získať viac informácií o svojej cieľovej skupine, vylepšiť svoju stratégiu a zvýšiť efektivitu práce v tímoch aj v online prostredí.

S nastavením Google Ad Grants kampaní pomáhajú neziskovým organizáciám dobrovoľníci z Digitálnych anjelov. “Ide o študentov marketingu, ktorí svoje získané skúsenosti môžu uplatniť aj v ďalších projektoch. Prepojenie dobrovoľníkov, ktorí sa chcú v oblasti marketingu učiť a zároveň tým môžu významne pomôcť neziskovým organizáciám, považujem za hodnotovo správne,” uzatvára Lukáš Bednár. 

Video na tému YouTube pre neziskovky si môžete pozrieť nižšie. Odporúčame taktiež sledovať aktivity skvelej českej a veríme, že čoskoro Československej komunity Gug.cz

 Ďakujeme všetkým za zapojenie sa do aktivít, ktoré posúvajú spoločnosť k lepšiemu.

Aké sú ďalšie kroky?

Prejdite na www.google.com/intl/sk/nonprofits/ a dozviete sa viac. A nezabudnite sa rovno registrovať...Mohlo by vás zaujímať:


Zaujímavé produkty z DigiSkilly.sk: