Poznáte skratky v digitálnom marketingu? Prinášame vám 19 najpoužívanejších aj s príkladmi

Poznávate skratky, ktoré sa bežne využívajú v digitálnom marketingu? Prinášame vám 19 najčastejších z nich aj s konkrétnymi príkladmi. 

 1. SEO (Search Engine Optimization) - proces optimalizácie webovej stránky s cieľom zlepšiť jej viditeľnosť vo vyhľadávačoch, ako je Google. Príklad: Optimalizácia kľúčových slov a meta informácií na webovej stránke.

 2. SEM (Search Engine Marketing) - forma online reklamy, ktorá zahŕňa platené inzerovanie vo vyhľadávačoch. Príklad: Platené PPC reklamy na Google.

 3. PPC (Pay-Per-Click) - model reklamy, kde platíte len za kliknutie na vašu reklamu. Príklad: Inzeráty na sociálnych sieťach, kde platíte len v prípade, že niekto klikne na reklamu.

 4. CTR (Click-Through Rate) - pomer medzi počtom kliknutí na reklamu a jej zobrazeniami, meraný v percentách. Príklad: Ak bola vaša reklama zobrazená 100-krát a kliklo na ňu 5 ľudí, CTR je 5%.

 5. CPC (Cost-Per-Click) - cena za jedno kliknutie na reklamu. Príklad: Ak ste zaplatili 1 € za kliknutie a získali ste 100 kliknutí, náklady budú 100 €.

 6. CPA (Cost-Per-Acquisition) - náklady na získanie jedného konverzného akčného bodu alebo zákazníka. Príklad: Ak ste utratili 500 € za reklamu a získali 10 zákazníkov, CPA je 50 €.

 7. CPM (Cost-Per-Mille) - cena za 1000 zobrazení reklamy. Príklad: Ak je CPM 5 €, zaplatíte 5 € za každých 1000 zobrazení vašej reklamy.

 8. ROI (Return on Investment) - percentuálny pomer medzi ziskom a nákladmi. Príklad: Ak ste investovali 1000 € do reklamy a získali ste 2000 €, ROI je 100%.

 9. KPI (Key Performance Indicator) - miera, ktorá meria výkon na základe stanovených cieľov. Príklad: KPI môže byť počet konverzií, návštevnosť webovej stránky alebo čas strávený na stránke.

 10. CRM (Customer Relationship Management) - manažment vzťahov so zákazníkmi, ktorý zahŕňa správu dát, komunikáciu a podporu zákazníkov. Príklad: Využitie softvéru CRM na správu kontaktov a komunikáciu s existujúcimi zákazníkmi.

 11. CMS (Content Management System) - systém na správu obsahu na webových stránkach. Príklad: WordPress, Joomla, Drupal.

 12. CTA (Call to Action) - povzbudenie návštevníkov na webovej stránke k vykonaniu určitej akcie, ako je kliknutie na tlačidlo, vyplnenie formulára a podobne. Príklad: "Kúpte teraz!", "Prihláste sa tu!".

 13. UX (User Experience) - skúsenosť užívateľa pri interakcii s webovou stránkou alebo aplikáciou. Príklad: Jednoduché a intuitívne ovládanie, rýchla načítacia doba stránky.

 14. UI (User Interface) - rozhranie medzi užívateľom a webovou stránkou alebo aplikáciou. Príklad: Grafický dizajn, tlačidlá, navigácia.

 15. CTG (Content Marketing) - stratégia vytvárania a distribúcie relevantného obsahu s cieľom zaujať a angažovať cieľovú skupinu. Príklad: Blogové články, videá, infografiky.

 16. CRO (Conversion Rate Optimization) - proces optimalizácie webovej stránky s cieľom zvýšiť konverznú mieru. Príklad: Testovanie rôznych verzií stránky, zlepšenie použiteľnosti.

 17. SERP (Search Engine Results Page) - stránka s výsledkami vyhľadávania vo vyhľadávačoch. Príklad: Zobrazenie výsledkov vyhľadávania na Google.

 18. B2B (Business-to-Business) - obchodný vzťah medzi dvoma firmami. Príklad: Dodávateľstvo softvéru pre inú firmu.

 19. B2C (Business-to-Consumer) - obchodný vzťah medzi firmou a konečným spotrebiteľom. Príklad: Online obchod, kde firma predáva produkt priamo zákazníkom.


   Mohlo by vás zaujímať:


Zaujímavé produkty z DigiSkilly.sk: